Hurdles

แนะนำวิธีการวิ่งข้ามรั้ว

August 1, 2019 admin 0

การแข่งขันกรีฑาเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ในตัวมันเองอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ ความเร็วในการตัดสินผลการแข่งขันที่ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีต่อรายการ ยิ่งเป็นพวกวิ่งระยะสั้น 100 เมตรนี้ ตัดสินในเวลาไม่เกิน 10 วินาที เท่านั้นเอง หนึ่งในการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ที่ดูกับแข่งจริงแตกต่างกันอย่างมากก็คือ วิ่งข้ามรั้ว